Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Edustus Nurmijärven kunnassa ja  Uudenmaan kansallisessa senioripiirissä:
Edustajamme  kunnan Vanhusneuvostossa on Jorma Niinistö puh. 050 65866, jorma.niinisto@kolumbus.fi, varalla Marjatta Harvakari puh. 040 5489917, marjatta.harvakari@gmail.com.

Jorma on myös senioriliiton liittovaltuuston jäsen vuoden 2026 loppuun saakka ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsen vuoden 2025 loppuun saakka. Lisäksi hänellä on läsnäolo-oikeus hyvinvointilautakunnassa.

Valtakunnallisesti:
Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.

Monikon hyvinvointitilaisuudessa 3.10.2023 Soile (oik.) ja Marjatta